daarennoessv
 
   
Glemt log på?   Registrer  

Pædagogik

Stefansgårdens Børnehus’ pædagogik – i korte træk

Stefansgårdens Børnehus er en ganske lille institution med 30 børn og 8 voksne. Det betyder, at alle kender alle godt – børn, forældre og personale.

Vi har opdelt huset i en vuggestuegruppe og 2 familiegrupper.

I vuggestuegruppen er der 7 børn og 2 voksne og familiegruppen har vi delt i to med 11/12 børn og 2 voksne i hver gruppe. For at få flow og udvikling blandt børnene og i huset flytter vi vuggestuebørnene ind i børnehaven når de er 2 – 2 ½ år. Så får de 2 - årige nogle store at se op til og lære af, og de store får nogle små at hjælpe og give omsorg til.

Indenfor laver vi legestationer. Der kan være et bord med Lego, et med Knex og et tegnebord. Garderoben inddrages til leg, når alle børn er ankommet og inden de bliver hentet igen.

Denne opdeling går fint i tråd med anbefalingen af legemiljøer i Ny Styrket Læreplan og giver børnene plads til fordybelse i mindre grupper.

Tirsdag og torsdag tager vi på tur. Vi går 6 – 7 børn og 2 voksne. Nogle gange aldersopdeler vi, andre gange blander vi aldersgrupperne. Vi går i små grupper for at kunne være mere nærværende over for hvert enkelt barn. I en lille gruppe kan man komme til orde, være sikker på at blive hørt af den voksne og i det hele taget få en rigtig hyggelig tur.

Vi har valgt hovedsageligt at tage på ture i nærområdet. Børnene bliver fortrolige med det område, de bor i og der er en vigtig sammenhæng mellem hjem og institution. Når vi eksempelvis er på Flyverlegepladsen, dukker der ofte gode minder frem hos børnene og de fortæller, hvad de har lavet der sammen med mor og far.

Sammenhæng skaber tryghed som igen baner vejen for læring.

I Stefansgårdens Børnehus har vi fravalgt Christianiacykler til transport.

Det er vigtigt, at grundmotorikken er på plads inden skolestart. Vi oplever, at mange børn sidder i Christianiacykel/klapvogn/bil og det betyder, at barnet ikke er vant til at skulle gå ret længe ad gangen.

Når vi vælger at gå med børnene i stedet for at cykle rundt med dem, styrker vi deres grundmotorik.

Samtidig får vi fokus på trafikken: Rød mand stå, grøn mand gå. Og ved kantstene uden fodgængerovergang træner vi opmærksomheden på trafik: Kommer der biler? Cykler? Se til venstre, til højre og til venstre igen.

Når vuggestuen tager på tur, har de klapvogne med til de yngste.

Samme grundmotorik har vi fokus på om onsdagen, hvor vi laver BoB – Børn og Bevægelse.

Alle nye skolebørn bliver testet af sundhedsplejersken i 0. klasse og man har fundet ud af, at alt for mange børn ikke har grundmotorikken på plads.

Vi arbejder med alle aspekter af motorik – hver dag – men onsdag er den i fokus. Det kan være forskellige lege såsom at finde og placere bolde af bestemte kulører, haleleg, alle mine kyllinger, forhindringsbane, krybetunnel o.m.a.

Vuggestuen bruger også onsdagen til bevægelse.

Om fredagen må man have et stykke legetøj med hjemmefra. Der er en stor glæde i at kunne vise ens kammerater, hvad man har med. Der er ofte tænkt over det hele ugen. Ligesom ture i nærmiljøet knytter legetøj hjemmefra også hjem og institution sammen.

I en pædagogisk kontekst er der derudover aspektet at kunne dele sit legetøj med andre, at være fælles om en leg med ”sammenbragt” legetøj og en øvelse i at holde styr på sit legetøj, så det ikke bliver væk.

Hverdagsrutiner såsom garderobe, spisetid og toiletbesøg/skifte ble spiller en stor rolle i pædagogikken i Stefansgårdens Børnehus.

I garderoben når vi skal have tøj på/af kommer alle vores værdier i spil. Vi er nærværende over for børnene og drager omsorg, når de guides til at tage tøj på. Vi guider dem til selv at mestre tøj og sko ved at give tid og vise tillid til, at de kan. Når det lykkes, vokser selvværdet. Vi opfordrer til, at børnene også hjælper hinanden og derved viser omsorg over for andre.

Når vi spiser skiftes børnene til at sige værsgo. Den, der siger det, dækker også bord. Vi spiser i små grupper a 5-6 faste børn og 1 fast voksen, hvilket giver det vigtige nærvær. Børnene smører selv rugbrød/spiser med kniv og gaffel, hvilket booster selvværdet, og de har indflydelse på, hvilket pålæg de vil have.

Når man er færdig med at spise, viser vi hinanden respekt ved at holde bordskik – i et vist omfang.

Vi holder morgensamling hver morgen. Morgensamlingen er en af de vigtigste daglige rutiner.

Her får vi fællesskabsfølelsen frem, når vi synger ”Godmorgen alle sammen” og bag efter taler om, hvem der ikke er tilstede. I børnehaven tæller børnene på skift hinanden, så vi får tal- og mængdeforståelse ind.

Børnene skiftes til at vælge sange. Vuggestuen har en kuffert med legetøj til at illustrere sangene. Så kan man have indflydelse på hvad der skal synges, selvom man ikke har sprog. Nærværet styrkes og selvværdet ligeså.

Børnene i vuggestuen inddrages ved at gå med en voksen i køkkenet og hente brød og drikkedunke til de andre børn.

Børnehaven har sangmapper, som børnene vælger fra. Det er en god måde at lære at man skal skiftes og vente på tur.

Vuggestuen bruger Babytegn. Det betyder at børnene kan gøre sig forståelige selv uden ord. Vi oplever at det giver børnene en ro at kunne forklare sig – at blive forstået.

Hvert år tager vi på koloni med de 3 – 6 årige. Vi tilbringer 4 dage på Børneringens koloni i Ebbeløkke ved Lumsås (Sjællands Odde). Det er en fantastisk oplevelse for børn og personale og vi glæder os meget hvert år.

I december har vi juleteater i institutionen. Alle deltager – selv de mindste vuggestuebørn, som kan gå fra, hvis stykket bliver for langt.

Hvert andet år kommer en Falckredder og lærer børnene om førstehjælp.

For at I som forældre kan følge med i, hvad vi laver, skriver vi ”dagbog” og lægger billeder ud på intranettet.

Dette var en lille forsmag på, hvad vi står for i Stefansgårdens Børnehus. Hvis du har lyst til at vide mere, henvises til vores Ny Styrket Læreplan, hvor vores Børneperspektiv og Grundlæggende pædagogiske principper findes.

Se linket nederst på siden